คลอด Public School ปลดล็อกสู่นิติบุคคล

ข่าวการศึกษาครูไทย ศธ.คลอดแบบแผน ปลดล็อกข้อกำหนดงบดูแลบุคคล

ข่าวการศึกษาครูไทย ศธ.คลอดแบบแผน Public School ปลดล็อกข้อกำหนด งบดูแลบุคคล หลักสูตร เพื่อที่จะเปิดทางให้ รร.เป็นนิติบุคคลเต็มตัว “ชัยพฤกษ์” เผยเอื้ออำนวยให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามาบริหารงาน แต่รัฐยังเป็นเจ้าของ มีคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน วางเป้า 77 โรง เริ่มภาคเรียนที่ 1/2561 ในโรงเรียนขนาดเล็กพร้อมทั้งกลาง รวมทั้งวิทยาลัยอาชีวะ หารือร่วม “รมว.ศธ.” อีกครั้งอาทิตย์หน้า “นายกฯ” ย้ำการงานจะต้องมีเป้าหมายที่แน่ชัด นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) บอกหลังจากนั้นการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป

เพื่อที่จะรับการแปรตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ครั้งที่ 1/2560 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่สงเคราะห์การเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อให้รองรับการดัดแปลงตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เป็นข้อเสนอเริ่มแรกของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) โดยในส่วนที่เกี่ยวกับกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ก็ได้มีการเสนอเรื่องการพัฒนากับการคิดค้นนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) เพื่อให้แนวทางพร้อมกับขบวนการบริหารจัดการโรงเรียนตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกในสมัยนี้

โดยได้มีการเสนอให้มีการจัดรูปแบบการจัดการหาความรู้แบบใหม่ คือ Public School ซึ่งจะเป็นโรงเรียนนิติบุคคลที่มีอิสระ เปิดทางให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามาดูแล โดยรัฐบาลยังคงเป็นเจ้าของพร้อมกับมีการประเมินเป็นระยะๆ ซึ่งหน่วยงานภาคเอกชนที่เข้ามาจะต้องไม่มีการแสวงหาประโยชน์ แต่จะเข้ามาเพื่อให้ช่วยยกระดับการศึกษาชาติ