ปลัด ศธ.แย้มอาจใช้อำนาจ ‘คปภ.’ ดึง ‘ครูแอน-ครูวัลย์’ กลับเข้ารับราชการ

ปลัด ศธ.บอกคงใช้สิทธิ ‘คปภ.’ ดึง ‘ครูแอน-ครูวัลย์’ กลับเข้ารับราชการ

เรื่อง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำกับให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) พร้อมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกันหาช่องทางกฎหมายดูแลให้ น.ส.วนาลี ทุนมาก หรือครูแอน พร้อมกับ น.ส.นิราวัลย์ เชื้อบุญมี หรือครูวัลย์ กลับเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก อย่างแม่นยำ

เนื่องจากจัดว่าเป็นผู้ได้รับความกระทบกระเทือนจากคำสั่งทางดูแลของภาครัฐ และจัดว่าคำสั่งบรรจุแต่งเป็นคำสั่งทางปกครองที่ถูกต้อง แม้ภาครัฐจะทำผิด ก็ถือได้ว่าถูกในแง่ว่ามีคำสั่งแล้ว ส่วนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ที่บรรจุยกขึ้นโดยไม่ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีโทษทัณฑ์ แต่ต้องไปพิจารณาว่ามูลเหตุชักชวน เพราะว่าไม่ทราบหรือเป็นช่วงรอยต่อของการแปลงโครงสร้างการบริหารภายในภูมิภาคหรือ อย่างใด

ดังนี้ ภายหลังที่ครูแอนพร้อมกับครูวัลย์ได้รับการเรียกบรรจุแต่งให้เป็นข้าราชการครูพร้อมทั้งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยที่สถานศึกษาอุ้มผางวิทยาคม แต่อบรมสั่งสอนได้ 5 เดือน ไม่ได้รับเงินเดือน พร้อมกับได้รับแจ้งจาก สพม.เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) ว่าต้องพ้นจากตำแหน่งครูผู้ช่วย เพราะว่า กศจ.ตากไม่อนุมัติการขอแปรวิชาเอกพร้อมทั้งขอส่งเสริมตำแหน่งว่างโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม พร้อมกับไม่อนุมัติการบรรจุแต่งตั้ง เนื่องด้วยบัญชีอายุเกิน 2 ปีนั้น ครั้นเมื่อวันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้ตั้งคณะกรรมการทำงานลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อที่จะพูดคุยไขปัญหาโดยดูตามสภาพปัญหาที่ปรากฏจริง พร้อมกันกับคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แต่งตั้งขึ้น รวมทั้งจะให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เข้ามามีส่วนในการรับทราบเหตุการณ์นี้ด้วยเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในเชิงลึก ต่อจากนั้นจะมาร่วมกันวิเคราะห์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หารูปแบบหยุดปัญหาให้ครูทั้ง 2 คนได้รับการบรรจุตั้งแต่งเป็นข้าราชการ ส่วนกรณีที่ว่าการปฏิบัติงานครั้งนี้ใครผิด พร้อมด้วยจะต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้างนั้น เป็นเหตุที่ค่อยว่ากันทีหลัง

ข่าวการศึกษาครูไทย