สพฐ.จัดแจงแนะแนวอาชีพนักเรียนพื้นฐาน

สพฐ.จัดแจงแนะแนวอาชีพนักเรียนพื้นฐาน

สพฐ.จัดแจงแนะแนวอาชีพนักเรียนพื้นฐาน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) บอกว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทำพร้อมกับพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการปรับปรุงประเทศ รวมทั้งวางรากฐานความสามารถอาชีพให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้จัดเตรียมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเสริมทักษะอาชีพให้เด็กสามารถพบตัวตนได้เมื่อจบชั้น ม.ต้น ด้วยการแนะแนววางพื้นฐานอาชีพพร้อมทั้งปฏิรูปคุณภาพนักเรียนควบคู่ไปในแต่ละระดับช่วงชั้น โดยบุกเบิกจากระดับปฐมวัยที่มีการจัดรูปแบบบูรณาการผ่านความช่ำชองจากนิทาน หรือ เสริมจินตนาการจากอาชีพต่าง ๆ เพื่อเด็กมีจินตนาการอาชีพภายหน้า ส่วนระดับประถมศึกษามีกิจกรรมสำรวจอาชีพ ระดับ ม.ต้น จะมีการจัดกิจกรรมชี้แนะ การสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ปกครอง เพื่อนักศึกษารู้จักที่จะวิเคราะห์อาชีพ เกี่ยวตนเองกับการศึกษาพร้อมทั้งอาชีพได้ ส่วนระดับ ม.ปลาย จะมีการปรับปรุงความชำนาญการตัดสินใจการเรียนต่อ เพื่อที่จะเป็นการวัดแววกับเตรียมสู่การประกอบอาชีพจริงภายหน้า

“นายกฯมีนโยบายว่า ศธ.ต้องให้เด็ก ม.3 ทุกคนฝึกความเชี่ยวชาญวิชาชีพ ซึ่งปีที่ผ่านมาก็เริ่มกระทำไปแล้ว แต่ในปีนี้เราคิดว่า จะทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้เด็ก โดยปูพื้นฐานให้เด็กค้นพบตัวเอง ทันทีที่ยุติ ม.ต้นจะต้องทราบว่า ชอบหรือถนัดอะไร ซึ่งจะช่วยให้เด็กตัดสินใจได้แล้วว่า จะเรียนรู้ต่อสายสามัญหรือสายอาชีพ ไม่ต้องรอให้อาชีวะมาดึงเด็กเรา แต่เราจะเตรียมความพร้อมให้ ”เลขาธิการ กพฐ.กล่าวและว่า สพฐ.จะเริ่มดำเนินการเรื่องการแนะแนวพื้นฐานอาชีพ ในปีการศึกษา 2561 โดยได้มีการบอกเล่าทำความเข้าใจกับ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ไปแล้ว ดร.บุญรักษ์ บอกอีกว่า

นอกจากนี้จะมีการช่วยเหลือให้สถานที่เรียนเปิดรายวิชาเพิ่มเติมที่มีความมากมาย เป็นแบบชุดวิชาที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งชุด เช่นว่า ชุดขนมไทยซึ่งเด็กจะได้ศึกษาเล่าเรียนเกี่ยวกับการทำขนมไทยอย่างมากมายอย่าง เป็นต้น หรือจัดให้มีชุมชน หรือ การศึกษาเล่าเรียนแบบโครงงานมากขึ้น เพื่อที่จะให้เด็กได้ฝึกความถนัดการคิด พิจารณาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจะส่งเสริมให้สถานที่เรียนใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนการสอนให้เยอะขึ้น เพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำ เนื่องมาจากที่ผ่านมาโรงเรียนอาจจะไม่สามารถสนองตอบความใคร่การศึกษาเล่าเรียนอาชีพของนักศึกษาได้เต็มที่เพราะจำนวนผู้สอนไม่พอ สถานศึกษาก็จะเปิดตามความพร้อมของอาจารย์ แต่ต่อไปนี้ สพฐ.ได้ปรับขั้นตอนโดยการใช้ไอซีทีช่วยสั่งสอน โดยจะมีการจัดทำคลังบทเรียนทักษะอาชีพ คือ การเรียบเรียงอาชีพหรือสิ่งที่มีการสอนในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ หรือให้เขตพื้นที่การศึกษาจัดทำ VTR สถานที่เรียนที่ประสบผลในการสอนอาชีพ เป็นต้น เพื่อจะให้เด็กสืบค้นพร้อมกับทำความเข้าใจตามความสนใจของแต่ละคน โดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้คำแนะนำ ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถเรียนได้ตามที่สนใจ ไม่ใช่เปิดสอนตามที่ครูบาอาจารย์ต้องการอบรมสั่งสอน ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561