รมว.ศึกษาธิการ ขยายความ เขยื้อนปฎิทินการสอบครูผู้ช่วยปี 61

รมว.ศึกษาธิการ ขยายความ เขยื้อนปฎิทินการสอบครูผู้ช่วยปี 61

รมว.ศึกษาธิการ ขยายความ เขยื้อนปฎิทินการสอบครูผู้ช่วยปี 61 จากเดิมเดือนมี.ค. เล็งคลอดกฏเกณฑ์สอบครูผู้ช่วยใหม่ได้ในเดือน ส.ค. เปรย ระหว่างนี้ให้ใช้การสอบบรรจุครูผู้ช่วยในบัญชีเก่าไปก่อน วันนี้ (8 ม.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ บอกภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูพร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงหลักเกณฑ์และขบวนการสอบขับเคี่ยวเพื่อบรรจุพร้อมด้วยยกขึ้นบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูพร้อมกับบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยใหม่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกาษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ปรารถนาให้การสอบผู้สอนผู้ช่วยเกณฑ์ใหม่ได้มีหน่วยงานกลางมาจัดสอบภาค ก ความรอบรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมพร้อมด้วยการปฏิบัติของวิชาชีพ พร้อมด้วย การสอบภาค ข ความรู้ความเข้าใจความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง มีหน่วยงานกลางเข้ามาจัดสอบเหมือนกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ส่วนการออกแบบทดสอบจะเป็นสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นตัวตั้งตัวตี “ที่ประชุมยังไม่มีความจริงสำหรับระเบียบการสอบบรรจุอาจารย์ผู้ช่วยใหม่ แต่รับรองตามเดิมว่าจะต้องมีหน่วยงานกลางเข้ามาจัดสอบในภาค ก กับ ข ให้เหมือนกับการสอบของ ก.พ.

เพราะฉะนั้นการแก้ไขเกณฑ์สอบผู้สอนผู้ช่วยจะออกมาในแบบแผนใดอยู่ระหว่างปฏิบัติการ ด้วยเหตุนั้นปฏิทินการสอบคุณครูผู้ช่วยที่จะมีขึ้นในมีนาคม 2561 จะต้องมีการขยับเคลื่อนออกไปก่อน แต่ผมได้ไถ่ถาม สพฐ.แล้วว่า ถ้าหากมีความจำเป็นต้องเลื่อนเวลาปฏิทินการสอบอาจารย์ผู้ช่วยออกไปจะติดปัญหาใดหรือเปล่า ซึ่งสพฐ.ก็แจ้งว่า ไม่มีปัญหา เหตุเพราะยังสามารถใช้การสอบบรรจุคุณครูผู้ช่วยในบัญชีเก่าได้อยู่ ยิ่งกว่านั้นอัตราว่างในการบรรจุอาจารย์ผู้ช่วยจะว่างหนักในช่วงตุลาคม เช่นนี้การขยับเลื่อนปฏิทินการสอบออกไปก็ไม่ได้มีอะไร แต่เป็นประเด็นของเทคนิค ด้วยเหตุว่าระยะเวลาการสอบครูผู้ช่วยเดือนมีนาคม สทศ.มีภารกิจที่จะต้องทำช่วงเวลาดังที่กล่าวมาแล้วหลายเรื่อง อาทิ การจัดสอบโอเน็ต เป็นต้น ทั้งนี้ทั้งนั้นคาดไว้ว่าจะคลอดปฏิทินการสอบคุณครูผู้ช่วยในหลักเกณฑ์ใหม่ได้ภายในสิงหาคม” รมว.ศึกษาธิการ พูด