ข่าวการศึกษาอาเซียน ล่าสุด

ชี้นำ “บิ๊กตู่”ใช้ม.44ให้เอกชนปกครองสถานศึกษารัฐ

ประธานคณะมนตรีปฏิรูปการเล่าเรียนภาคประชาชน ชี้นำนายกฯใช้ม.44 ออกพระราชบัญญัติการดำเนินการโรงเรียนรัฐโดยภาคเอกชน หากไม่ใช้โครงการพับบลิค สกูล เป็นได้แค่นโยบายลอยลม ตอนนี้ (13 พ.ย.) ดร.รุ่ง แก้วแดง ประธานคณะมนตรีปฏิรูปการเล่าเรียนภาคประชาชน กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อที่จะรองรับการเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กับภาคเอกชน ดำเนินโครงการพับบลิค สกูล (Public School) นั้น ตนเห็นด้วย ซึ่งการปกครองแบบนี้หลายประเทศทำพร้อมด้วยไขปัญหาต่างๆได้เยอะ

แต่เชื่อว่าประเทศไทยทำไม่ได้ เนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) พร้อมกับ สำนักงานช่วยเหลือการเรียนรู้นอกระบบและการศึกษาเล่าเรียนตามอัธยาศัย (กศน.)จะไม่ยอมปล่อย เห็นได้จากที่ผ่านมา พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 12 มอบโอกาสให้สังคม ชุมชนมาร่วมจัดการเล่าเรียน แต่หน่วยงานต้นสังกัด ก็จะมีการกำหนดระเบียบต่างๆจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ “นายกฯมีเจตนาดี พูดดี แต่ไม่เข้าใจวัฒนธรรมของคนศธ.

ด้วยเหตุนั้น ผมจึงคิดว่าทำไม่ได้ ยกเว้นมีการกำหนดโทษว่าถ้าไม่ทำจะถูกลงโทษฐานละเว้นการทำหน้าที่ตามมาตรา 157 ที่สำคัญจะต้องมีการออก พ.ร.บ.ว่าด้วยการปกครองโรงเรียนรัฐโดยภาคเอกชนขึ้นมาโดยเฉพาะ พร้อมด้วยมีการกำหนดรายละเอียดว่าผู้ใดเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการจัดการ การตรวจนับ การสังเกตจะทำเช่นใด อาจารย์ในโรงเรียนที่มีอยู่เดิมจะไปไหน ตลอดจนการใช้งบที่ให้แบบเป็นก้อน เนื่องจากการยกอะไรของรัฐให้เอกชนเข้ามาดำเนินการต้องออกเป็นกฎปฏิบัติ เงินรัฐจะใช้แค่บาทเดียว ก็ต้องมีระเบียบพร้อมด้วยกฎหมายรับถ้าไม่มี คงไม่มีผู้ใดกล้าเอาหัวเข้ามาเสี่ยง พร้อมกับเรื่องนี้จะกลายนโยบายรายวันที่เกิดมาแล้วก็ตายเหมือนหลายๆนโยบายที่ทำไม่ได้จริง”

ดร.รุ่ง พูดพร้อมด้วยว่า สมมติว่า พล.อ.ประยุทธ์ ปรารถนาเริ่มดำเนินโครงการพับบลิค สกูล นำร่องจำนวน 77 แห่งเวลานี้ในปีการศึกษา2561 นายกฯต้องใช้อำนาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 (ฉบับชั่วคราว) ออกพระราชกฤษฎีกาการบริหารโรงเรียนรัฐโดยภาคเอกชนขึ้นมา

ข่าวการศึกษาอาเซียน ล่าสุด